Forumun bu bölümü sadece acil durumlarda forumun amacı dışındaki insani yardım talepleriniz için kullanılmak üzere planlanmıştır.

Nakdi ( Para ve paraya eşdeğer ) yardım talepleri ile ilgili yayınlar ve bildiriler kişilerle ilgili olduğu sürece hiç bir şekilde dikkate alınmayacak, talep eden, konu açanlar uyarılarak söz konusu konular kilitlenerek suç teşkil etmesi halinde ilgili makamlara diğer bilgilerle bildirilecektir. Dernek, vakıf vs. STK'larla ilgili nakdi yardım talebi içinde aynı koşullar geçerlidir.

Devlet izni ile başlatılan ve Kızılay tarafından yürütülen yardım kampanyaları müstesnadır. Bu gibi kampanyaları forumumuzda duyurabilirsiniz. Yine bu gibi yardım kampanyalarına doğrudan şahsen katılabilirsiniz. Yapılan nakdi yardımlarla ilgili hiç bir şekilde Tespih Forum hiç bir bağışı kabul etmez, sizin adınıza bir bağış yapmaz. Bizim adımıza yapılacak böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmeyiniz ve durumdan bizi haberdar ediniz.

Ayni ( eşya, malzeme, araç ve gereç ) yardım talepleri ise şahıslarla ilgili olduğu sürece dikkate alınmayacak ve buna rağmen paylaşanlar uyarılarak ilgili konular kilitlenerek suç teşkil etmesi halinde ilgili makamlara bildirilecektir. Ayni yardım taleplerinin kurumlara olması halinde, Tespih Forum'a yazılı duyuru izi verildikten sonra ( örneğin herhangi bir okulumuzun malzeme ya da kitap talebi var ise ilgili okulun talep yazısı bize ulaştıktan sonra ) forumumuzda duyurulabilir. Ancak yine aynı şekilde Tespih Forum yapılan yardım konusunda hiç bir şekilde taraf ya da aracı olmayacaktır. Bu gibi durumlarda yardımcı olacak kişi yardımı talep edenle doğrudan iletişim halinde olacaktır.
Bu gibi durumlar içinde lütfen yardım işlerini kendisine misyon edinmiş olan devlet kuurumları STK'lar ya da internet platformlarından yardım talep ediniz.

Örneğin acilen kan bağışı, trombosit taleplerinizi ya da engelli, yaşlı Kayıp ulaşamadıklarınız hakkında yardım talebinde bulunabilirsiniz. Ancak acilen kan lazım olan birinin öncelikle Kızılay'dan ya da www.kanbankasi.gen.tr gibi işinin uzmanı olan kurumlardan yardım istemelerini tavsiye ederiz. Lüzumsuz ya da amacı dışında kullanımlara izin verilmeyecektir. Bilgilerin doğruluğu ve sorumluluk yardım talebinde bulunanlarda ve yardım konusunda gönüllü olanlardadır. Olası kötü neticelerden Tespih Forum sorumlu değildir.