Tespih bir ibadet aracı ya da bir aksesuar olarak kullanılagelmesinin yanında tespih yapımında kullanılan malzemelerin uzun zaman önce insanın; doğanın sırlarını çözmeye başlaması ile sıradan boncukların yan yana dizilmesinden oldukça farklı bir konuma geldi. İnsanoğlunun araştırma ve yeni şeyleri bulup özelliklerini keşfetme hevesinden tutun da bilginin gizeme dönüşüp üzerine anlamlar yüklendiği, her şeyin ötesinde gerçeği yansıtmayan şehir efsanelerine bile dönüşüp geldiği insanların suiistimal edilebildiği bir pazar konumundadır.
Tespih Forum’un amacı bu suiistimalin önüne geçerek insanları doğru şekilde bilgilendirmek olduğu gibi bu işe gönül veren koleksiyonerleri, ustaları, tespih severleri, atölyecileri, malzeme tedarikçilerini bir arada toplayıp bilgi paylaşımını sağlamaktır. Tespih Sektörünü ya da tespih işini bir adım daha ileriye taşımaktır. Forumda kullandığınız her bilginin altın değerinde olduğunda unutmayın...